Schooldocumenten

Via onderstaande links kunt u verschillende schooldocumenten downloaden:

– Schoolgids zie hiervoor Scholen op de Kaart Schoolgids

– Schoolplan 20-24

– Schoolondersteuningsplan (SOP), zie hiervoor de website Scholen op de Kaart.

– Veiligheidsplan O2A5 – Lingewaard

– Actief Burgerschap O2A5 – Lingewaard