Lezen op de Lingewaard

Leesonderwijs op Brede School Lingewaard

Aan het leesonderwijs op onze school wordt veel tijd en aandacht besteed. Met leesonderwijs bedoelen we niet alleen maar het technisch lezen oefenen, maar ook het stillezen, leespromotie, voorlezen, nieuwe ontwikkelingen bijhouden en wetenschappelijke artikelen lezen.

Dit zie je dagelijks terug in de groepen: Er wordt voorgelezen, er worden boeken gepromoot, kinderen vertellen wat over hun gelezen boek en lezen een stukje voor.
We hebben een bibliotheek met een zeer gevarieerde  collectie die jaarlijks aangevuld wordt, we hebben veel overleg met onze bibliotheekconsulent, zij verzorgt ook een aantal lessen per jaar.
Onze leerkrachten lezen zelf ook in een kinderboek tijdens het stillezen; zien lezen, doet lezen.

Sinds een paar jaar hebben we ook een leescoördinator op school. Zij houdt alle ontwikkelingen bij en deelt deze met het team, zij maakt het leesplan met elk jaar een jaarplan en zij regelt alle leesactiviteiten. Gedurende het schooljaar komen er verschillende activiteiten op het gebied van leespromotie aan bod: Voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek, Voorleesdagen, Week van de Poëzie en de Kinderjury.


Kinderen met de diagnose Dyslexie krijgen ook een keer per week Dyslexietraining op school.

Door de combinatie van technisch lezen, dagelijks stillezen en voorlezen, boekpromotie, aanbieden van woordenschat en rijke (uitdagende) teksten tijdens Close Reading zijn we hard aan het werk om goede, redzame en enthousiaste lezers van alle kinderen te maken.

De hulp die thuis geboden kan worden in de vorm van elke dag/avond voorlezen (t/m groep 8) en eventueel samen hardop lezen wordt erg gewaardeerd!