Medezeggenschapsraad

De MR van BS Lingewaard bestaat uit 6 leden.

Deze leden zijn verdeeld over twee geledingen, namelijk de oudergeleding en personeelsgeleding, samen vormen zij de MR van BS Lingewaard.

De oudergeleding (of OMR) wordt gevormd door:
Ingrid Vonk (voorzitter)
Hans Merks
Geriette Westrik

De personeelsgeleding (of PMR) wordt gevormd door:
Marjan Bron (secretaris)
Leonie Scholman (secretaris)
Heleen van den Driest

Namens BS Lingewaard en cluster Giessenlanden heeft Linda Rietveld zitting in de GMR.

Verder hebben ook twee collega’s van cluster Giessenlanden en dus ook BS Lingewaard zitting in de OPR (ondersteuningplanraad) van het Samenwerkingsverband.
Dit zijn Nathalie Brocken (IB-cluster Giessenlanden) als personeelslid en Linda Rietveld