Ons team

Team BS Lingewaard

Team BS Lingewaard wordt gevormd door zeer deskundige leerkrachten, die ook allemaal een eigen specialisme hebben, waardoor zij een professioneel team vormen.
 

GroepLeerkrachten
Groep 1/2AJuf Heleen en juf Marjan
Groep 1/2BJuf Evelien
Groep 3Juf Angela
Groep 4Juf Jeannet en juf Annet
Groep 4/5Juf Leonie en juf Zinzi
Groep 5Juf Lindsay en juf Tine
Groep 6Juf Sanny
Groep 7Meester Vincent
Groep 8AJuf Lindsay en juf Fleur-Anne
Groep 8BJuf Layla en juf Linda


Leerkrachten die de leerlingen uit de groepen extra begeleiden: juf Marleen en juf Ilse

Team BS Lingewaard wordt ondersteund door:

Leerkrachtondersteuner: juf Chantal
Mijn naam is Chantal Versluijs en ik ben leerkrachtondersteuner op onze school.
Dit betekent letterlijk dat ik de leerkrachten ondersteun.
Dit schooljaar ondersteun ik vooral in groep 3, daar ben ik 4 ochtenden. Ik lees extra met kinderen die meer leestijd nodig hebben, ook neem ik groepjes mee uit de klas en ga met ze rekenen, werken aan veilig leren lezen, schrijven, enz.  
Drie middagen in de week geef ik extra lees- en spellingonderwijs aan kinderen uit groep 4 en 5. 
Een andere functie van mij is leescoördinator, ik houd me op school met alles bezig wat met lezen te maken heeft. Hier valt bijvoorbeeld onder dat ik alles regel rondom de Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd.

                                                                           Onderwijsassistent:      Marjanne van Schijndel (SWV Driegang)
Ik ben onderwijsassistent vanuit het samenwerkingsverband Driegang. Ik begeleid leerlingen die extra hulp nodig hebben op school. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel, leer of gedrag gebied. Ik werk op verschillende momenten met deze leerlingen. Dit kan zijn één op één maar ook als extra ondersteuning in de groep. Samen met iedereen die betrokken is bij een leerling stellen wij ieder half jaar doelen op waaraan gewerkt wordt. Deze doelen worden 2 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. 
               Taalrijk: juf Marie-Jose
Sinds vorig jaar beschikt de Lingewaard over een nieuwe ‘taalklas’. Dit is een extra voorziening van de gemeente Molenlanden.

In deze taalklas wordt spelenderwijs woordenschatonderwijs aangeboden in de groepen 1,2 en 3. Dit gebeurt alleen extra bij de leerlingen die dat nodig hebben. Er worden o.a. liedjes gezongen en versjes geleerd. Hiervoor wordt het programma LOGO3000 gebruikt. In groep 2 wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden voor het aanvankelijk leesproces. Rijmen met de beer Tijmen is een belangrijk onderdeel hiervan.

Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is om al op jonge leeftijd over een ruime woordenschat te beschikken. Woorden zijn de basis om later goed te kunnen gaan lezen en begrijpend lezen. Afgelopen jaar zijn al goede resultaten behaald. Ook het komende schooljaar gaan we hier gelukkig mee door.


                      

NT2 begeleiding: juf Leonie
Door de gemeente Molenlanden is er ook dit schooljaar subsidie beschikbaar gesteld om ondersteuning te bieden aan leerlingen met een taalachterstand. Ik geef extra begeleiding in kleine groepjes aan leerlingen uit groep 4 t/m 8 die hiervoor aangemeld zijn.  

De begeleiding is gericht om de taalvaardigheid te verbeteren. Hierbij wordt aangesloten bij de taallessen uit de klas. De leerlingen krijgen pre-teaching van de lessen: de lessen worden vooraf al een keer uitgelegd. Op het moment dat deze leerlingen zelfstandig in de klas aan de slag moeten, hebben ze twee keer de uitleg gehad en maken ze minder fouten. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en tijden de instructie in de klas kunnen deze leerlingen actiever meedoen, omdat ze lesstof al een beetje begrijpen.  

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen uitleg over het gebruikt van het opzoekboek: “De bovenkamer”. In dit boekje wordt grammatica uitgelegd met behulp van foto’s, symbolen en kleuren. De visuele uitleg is een handige steun in de rug. 

Ik ben zelf op vrijdagochtend drie uur extra aanwezig op school om de begeleiding te bieden. 
Ook geeft juf Marjanne (onderwijsassistent) begeleiding op het gebied van NT2 in overleg met de leerkrachten van de groepen.
 

   

Intern begeleider groepen 1 t/m 4:   Ilse Hagoort 
Intern begeleider groepen 5 t/m 8:   Linda Rietveld 
Clusterdirectie:                                   Jan Hoeksema en Ruud Blaas  
Administratie:                                    Marjan de Vries 
Conciërge:                                          Danny Akkermans(ma, di, do en vrij ochtend