Onderwijs op BS Lingewaard

Wij zijn de Brede School Lingewaard (BSL). BS Lingewaard is een reguliere inclusieve basisschool in de dorpskern Arkel en heeft haar naam te danken aan de plaats waar zij staat, dichtbij de rivier De Linge. Ons gebouw huisvest ook een peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en de dorpskamer. Samen vormen wij een wereldschool voor dorpskinderen.

Juist het feit dat het de enige school in het dorp is, kenmerkt het openbare karakter. Op de Lingewaard is iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging, welkom. Er heerst een leef- en werkklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. 

BS Lingewaard is een openbare basisschool van O2A5 die passend onderwijs biedt. Alle kinderen zijn welkom!
Ook de kinderen met een speciale zorgvraag of onderwijsbehoefte. Kinderen maken deel uit van heterogene groepen en volgen een onderwijsprogramma, afgestemd op hun individuele mogelijkheden. We streven naar inclusief onderwijs, dichtbij als het kan, speciaal als het moet. 

Geloof in Openbaar Onderwijs!
Wij geloven in goed (openbaar) onderwijs en geven vorm aan Het Geloof door samen met de stichting Vormingsonderwijs GVO/HVO-lessen te realiseren op BS Lingewaard.

Wij zijn voortdurend in ontwikkeling om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Dit betekent praktisch:

– Dat we alle kinderen uit Arkel en directe omgeving aannemen (zie ook ons aannamebeleid en beleidsstuk grenzen op onze site).
– Dat we leerlingen zo min mogelijk verwijzen naar het speciaal onderwijs.
– Dat we steeds werken aan de pijlers van het inclusief onderwijs.
– Dat we een uitgebreide schoolondersteuningsplan (SOP) maken, waarbij onze sterke en zwakke punten op dat gebied in beeld komen.
– Dat ons samenwerkingsverband ons ondersteunt en onderwijsassistenten beschikbaar stelt t.b.v. specifieke leerlingen.

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze school te waarborgen, door:

– Te werken met goede moderne middelen en methoden,
– Te werken met gemotiveerd, enthousiast en deskundig personeel,
– Te werken aan het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen,
– Te werken aan continu verbeteren van ons onderwijs.