Ouderraad

De formele doelstelling van de Ouderraad (OR) richt zich op het vergroten van betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school.
De OR vindt het belangrijk om ‘onze kinderen een leuke schooltijd te geven’. Dat is de belangrijkste drijfveer.
In de praktijk houdt de OR zich bezig met het organiseren van activiteiten, die door de bijdrage van de ouders en met inzet van hulpouders, mogelijk wordt gemaakt.
Denk hierbij aan: het schoolfruit, Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasviering, de Koningsspelen, het schoolreisje en activiteiten in de laatste schoolweek. Kortom, activiteiten die ertoe bijdragen om de schooltijd van uw kind tot een feest te maken! 

De OR hoopt dat er ook dit jaar weer veel ouders en verzorgers bereid zijn om hun steentje bij te dragen, zodat we gezamenlijk leuke en interessante activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.