Cluster Giessenlanden/stichting O2A5

BS Lingewaad te Arkel is een school van de stichting O2A5. (Stichting Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).
Onze school behoort tot een van de vijf scholenclusters van O2A5, namelijk Cluster Giessenlanden.
Cluster Giessenlanden bestaat uit onderstaande scholen:

BS Lingewaard te Arkel
OBS Klim-op te Hoornaar
BS Den Beemd te Hoogblokland
OBS Het Tweespan te Schelluinen
OBS Het Tweespan te Giessenburg
BS Giessen-Oudekerk te Giessen-Ouderkerk

De scholen van Cluster Giessenlanden werken samen aan een gezamelijke missie en visie voor openbaar onderwijs in de voormalige gemeente Giessenlanden.

Al onze scholen stemmen hun protocollen en beleid af of het Strategisch beleid van O2A5 en het Clusterplan van Cluster Giessenlanden O2A5. Hiermee willen we kwaliteit en eenheid uitstralen voor onze scholen.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5, bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Vianen. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen. De scholen van de stichting zijn verdeeld in vijf clusters.