Klachtenregeling

Wat is de klachtenregeling?

Onze school doet er alles aan om een goede relatie te onderhouden met ouders en leerlingen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt of een situatie als onveilig ervaart. Het is belangrijk dat u dit in eerste instantie aangeeft bij de leerkracht van uw kind, hij of zij staat in de meeste gevallen het dichtst bij de oplossing staan. Kunt u het probleem niet bespreken met de leerkracht, dan kunt u zich richten tot de clusterdirectie. Over het algemeen komen we er samen uit.   Als het toch niet lukt om de situatie op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. Hij of zij geeft aan welke stappen gezet kunnen worden. Onze interne vertrouwenspersoon is Linda Rietveld (lrietveld@o2a5.nl).     

Wanneer het niet lukt om op school te praten over een probleem, kan contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt ons bij de behandeling van problemen en klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag en machtsmisbruik. De extern vertrouwenspersoon van O2A5 is ondergebracht bij een organisatie, de CED-groep.

Onze contactpersoon is:
Angela Groen- Vendrig;
evp@cedgroep.nl;
Telefoon: 010-4071993.