Ziekte en verlof

Voor het ziekmelden van uw kind, gebruikt u de Parro-app.
Indien dit niet lukt, kunt u vóór 8.30 uur telefonisch contact opnemen.