Ouderraad

 
 

Wat en wie is de ouderraad? 

De ouderraad heeft tot doel ondersteuning tebieden bij de activiteiten op school en de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. De ouderraad streeft naar een optimale samenwerking met het team. Een afvaardiging van het team is bij de ouderraadvergaderingen aanwezig. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. De ouderraad doet, een maal per jaar in een algemene vergadering, verslag van  de werkzaamheden betreffende haar takenpakket. Tijdens deze vergadering legt de OR ook verantwoording af voor de financiën en probeert invulling te geven aan vacatures binnen haar gelederen.

De ouderraad is o.a. verantwoordelijk voor:

• Vertegenwoordigen van de ouders.
• (mede) Organiseren van activiteiten zoals schoolreizen, schoolkamp, sinterklaasfeest,  kerstfeest,  paasontbijt,  alaaffeest, musical en het eind-goed-al-goed feest.
• Beheer van ouderbijdragen en overige inkomsten en uitgaven rond de activiteiten.
• Mede verzorgen en financieren van de schoolkrant.
• Maken van foto’s en films.
• Beheer van de inkomsten en uitgaven van de Goede Doelen

De Ouderraad schooljaar 2015-2016 bestaat uit de volgende leden:

 • Gerdi den Hertog (voorzitter)
 • Suzanne van Lieshout (penningmeester)
 • Elizabeth Bartels (secretaris)
 • Patricia Tukker
 • Esther Meijers
 • Sylvia Leeuwestein
 • Wilma de Haas
 • Ellen Dolstra
 • Herma den Hertog
 • Monique Bleijenberg
 • Shirley van der Steene
 • Jeannet Roll (namens het team)
 • Evelien van Barneveld (namens het team)