Medezeggenschapsraad

 
 

Wat doet de MR dan…?

De directie leidt de school, O2A5 bestuurt de openbare school.
De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht als het gaat om beleidszaken. Binnen de MR wordt over die zaken een standpunt bepaald. Hoe meer verschillende mensen in de MR, hoe verschillender hun kijk op zaken kan zijn. Alle bijdragen uit die verschillende invalshoeken worden afgewogen en zo bepaalt de MR een standpunt. Dus geen eindeloze “kletsverhalen”, maar echt mede-zeggen-schap.

Hoe kom ik in de MR…?

De ouders in de MR worden gekozen door de ouders. Op vastgestelde momenten treden leden af en kunnen anderen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingsprocedure is bij wet geregeld.
Het reglement van de Medezeggenschapsraad geeft aan dat een school onder de 250 leerlingen minimaal 2 ouders en 2 leerkrachten moet afvaardigen in de MR. Er zijn nu 3 ouders en 3 leerkrachten lid van de MR en daarmee voldoen we aan de voorwaarden.

In de Medezeggenschapsraad hebben de volgende leden zitting:

Namens de ouders:
D. (David) de Bruijn
M. (Marjan) Klein
S. (Sèderick) Groothuis

Namens het team:
H. (Heleen) van den Driest
M.(Marije) Verberk
L. (Linda) Rietveld

De MR heeft een eigen e-mail adres: mail to: mr@delingewaard.nl. De mail wordt minstens 1x per week uitgelezen.