Medezeggenschapsraad

 
 

Wat doet de MR ?

De directie leidt de school, O2A5 bestuurt de openbare school.
De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht als het gaat om beleidszaken. Binnen de MR wordt over die zaken een standpunt bepaald. Hoe meer verschillende mensen in de MR, hoe verschillend hun kijk op zaken kan zijn. Alle bijdragen uit die verschillende invalshoeken worden afgewogen en zo bepaalt de MR een standpunt. DusĀ  echt mede-zeggen-schap vanuit respect en vertrouwen.

Hoe kom ik in de MR ?

De ouders in de MR worden gekozen door de ouders. Op vastgestelde momenten treden leden af en kunnen anderen zich verkiesbaar stellen.
Het reglement van de Medezeggenschapsraad geeft aan dat een school onder de 250 leerlingen minimaal 2 ouders en 2 leerkrachten moet afvaardigen in de MR. Er zijn nu 3 ouders en 3 leerkrachten lid van de MR en daarmee voldoen we aan de voorwaarden.

In de Medezeggenschapsraad hebben de volgende leden zitting:

Namens de ouders:
D. (David) de Bruijn
A. (Alex) de Bruin
I. (Ingrid) Vonk

Namens het team:
H. (Heleen) van den Driest
L. (Linda) Rietveld
M.(Marije) Verberk