Beslisboom wel/niet naar school ivm Covid-19 maatregelen