Beslisboom wel/niet naar school bij neusverkoudheid