School Ondersteunings Profiel

 
 

Met de invoering van ‘passend onderwijs‘ is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan bieden.

Het Samenwerkingsverband Driegang (voor onze school de openbare kamer Expertise Centrum Rotonde)  legt van alle aangesloten scholen de profielen bij elkaar om te zorgen dat alle kinderen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) ondersteuning krijgen. Zo kan er voor elk kind een passende plek gevonden worden.