Pestprotocol

 
 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus aanpakken.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden hebben we in ons pestprotocol beschreven.

Wilt u ons pestbeleid nalezen, dat kan? Klik op pestbeleid.

www.zinloosgeweld.nl