Klachtenregeling

 
 

Basisschoolafdeling van de Brede School Lingewaard (hierna afgekort als BBSL) streeft ernaar dat ieder kind zich in een veilig en constructief leerklimaat kan ontwikkelen en dat u als ouders op positieve wijze betrokken bent bij datgene wat er in onze school gebeurt. Als u een vraag, opmerking of klacht heeft, willen we dat graag horen. Ieder signaal van ontevredenheid is voor ons een kans om het in de toekomst beter te doen. Die kans grijpen we graag. Door uw opmerkingen of klachten aan de juiste persoon en de juiste manier te melden, kunnen we met elkaar voor een effectieve opvolging zorgen.

In het volgende document ziet u welke stappen u kunt ondernemen in geval van een vraag, probleem of klacht. Klachtenprocedure BBSL.

Als u er met de directie niet uitkomt, dan meldt u dat aan hem/haar en vervolgens kunt u zich wenden tot O2A5, het bestuur waar BBSL onderdeel van uitmaakt. Contactpersoon bij O2A5 is dhr. J. de Waard, Dam 1, 4241 BL in Arkel. Via onderstaande link kunt u de klachtenregeling van O2A5 bekijken. Daarin staat ook hoe u een klacht kunt indienen bij O2A5.
Klachtenregeling

Als u er ook met O2A5 niet uitkomt, kunt een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Voor uw informatie: dan volgt een intensieve procedure met schriftelijke bewijsstukken en hoorzittingen. Contactgegevens van de klachtencommissie:
Stichting Onderwijsgeschillen
postbus 85191,
3508 AD Utrecht,
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl