Zorgstructuur

 

Begeleidingsstructuur

De Lingewaard heeft 2 interne begeleiders.
Voor de groepen 1 t/m 4 is dat Dagmar Hildebrand (ambulant op donderdag)
Voor de groepen 5 t/m 8 is dat Marije Verberk (ambulant op dinsdag en vrijdagmiddag)..

Zorg en aandacht vindt plaats in de groep door de leerkracht. Daartoe zijn de leerkrachten geschoold.
De intern begeleiders coördineren de zorg, voeren groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten en sluiten soms ook aan bij gesprekken van leerkrachten met ouders of nodigen zelf ouders uit.

Vanuit de interne begeleiding zijn er voortdurend contacten met diverse externe instanties zoals het Samenwerkingsverband, het sociaal team, de dienst gezondheid en jeugd, Veilig thuis.

Ook intern vinden voortdurend gesprekken plaats met directie en eigen specialisten binnen het team.
De interne begeleiders zijn bereikbaar via iblingewaard@o2a5.nl
Uiteraard kunt u ze ook aanspreken op school.

 

 Dagmar-Hildebrand  Marije Verberk
Dagmar Hildebrand Marije Verberk