Zorgstructuur

 

Op onze school werken wij met twee Intern Begeleiders (IB-ers).

Zij nemen deel aan scholing en activiteiten van intern begeleiders in onze stichting en het samenwerkingsverband Driegang.

De verdeling is als volgt:

* Voor de groepen 1 t/m 3 (Dagmar Hildebrand)
* Voor de groepen 4 t/m 8 (Marije Verberk)

De zorg en aandacht voor kinderen vindt in de groep zelf plaats. De leerkrachten zijn geschoold in het begeleiden van leerlingen, die extra zorg nodig hebben.

De intern Begeleiders coördineren de zorg, voeren groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten en voeren soms gesprekken samen met de leerkrachten en ouders.

Op onze school hebben we een  5 x per jaar een Ondersteuningsteam ingesteld. Voor speciale zorgvragen, worden wij binnen dit Ondersteuningsteam, ondersteund door de brugfunctionaris van ons samenwerkingsverband. Indien er ook zorg buiten de school is, kan de brugfunctionaris gezin aanschuiven (Sociaal Team).

Meerdere keren per jaar komen de intern begeleiders, de leerkrachten en de specialisten samen met de directie bij elkaar om de zorg binnen de school te bespreken en er beleid en afspraken voor te maken. 

De intern begeleiders zijn bereikbaar via: ib@delingewaard.nl

We stellen u hierbij even voor aan:

 

3644006416
 Juf Dagmar Groep 1-3 Juf Marije Groep 4-8

 

Marije Verberk is ambulant op dinsdagochtend en vrijdagmiddag.
In overleg wordt er nog gekeken op welke dag Dagmar ambulant is.
Onze e-mail wordt wekelijks gelezen.