Schoolmaatschappelijk werk

 
 

Het Schoolmaatschappelijk Werk “Ondersteuning voor kind, ouders en school”.

Het School Maatschappelijk Werk is een vorm van kortdurende hulpverlening, die in samenwerking met de school aan ouders en kind wordt aangeboden.

De Lingewaard maakt sinds een aantal jaren gebruik van het school maatschappelijk werk. Bij het schoolmaatschappelijk werk komen kinderen, ouders en leerkrachten die hulp vragen bij situaties, die veelal samenhangen met de leefomgeving en ontwikkeling van het kind. Een aantal voorkomende onderwerpen waarbij hulp wordt gevraagd zijn; pesten, verwerking van echtscheiding, rouwverwerking, versterken van sociale vaardigheden van het kind, faalangst, problemen bij de opvoeding, hulp en of onderzoek bij druk en/of opvallend gedrag etc. In overleg met ouders en leerkrachten en het kind wordt bekeken hoe er een verbetering kan optreden in die situatie. Het kan zijn dat de schoolmaatschappelijk werker zelf gesprekken heeft met het kind en /of de ouders. Het kan ook zijn dat er meer of een andere vorm van hulp nodig is om de situatie te verbeteren. In dit geval wordt bekeken wat dan de beste plek voor hulpverlening is en worden ouders en school hierover geadviseerd. Er wordt dan gesproken over een “doorverwijzing”. De School Maatschappelijk Werker werkt nauw samen met de school, ouders, kind en verschillende hulpverleningsorganisaties.

Verhaal van Marije:
“Marije is 10 jaar. Al langere tijd wordt ze geplaagd en ook soms gepest. Marije voelt zich er niet goed onder. Thuis zit ze vaak lang te piekeren hoe ze het de volgende keer gaat aanpakken als de kinderen zeggen dat ze niet mee mag doen. Haar ouders steunen haar zoveel mogelijk, maar hoe erg ze ook steunen er veranderd niets. Op school geeft de leerkracht Marije wel tips, maar die helpen niet. De ouders van Marije nemen contact op met het schoolmaatschappelijk werk. Marije krijgt een aantal individuele gesprekjes, waarin ze oefent hoe ze kan reageren als ze buitengesloten wordt. Er wordt in overleg met ouders en leerkracht afgesproken dat ouders en Marije sneller aan school doorgeven als er iets vervelends is gebeurd, zodat de leerkracht er op school gelijk iets aan kan doen. Deze gezamenlijke aanpak heeft een goede uitwerking. Na een tijdje voelt Marije zich sterker.De leraar treedt strenger op tegen pestgedrag. Resultaat is dat Marije zich veel beter voelt en weer meespeelt met de kinderen in de klas.
Het bovenstaande verhaal is een voorbeeld van hoe het kan gaan in de praktijk. Herkent u dit verhaal of herkent u andere zaken in het bovenbeschreven stuk? Heeft u hier vragen over of wilt u zich een keer vrijblijvend laten informeren over het School Maatschappelijk Werk? Voelt u zich dan uitgenodigd om contact op te nemen.

Dit kan met de interne begeleider of de leerkracht van uw kind of rechtstreeks met het Sociaal Team Giessenlanden. Het Schoolmaatschappelijk werk valt namelijk onder het Sociaal Team Giessenlanden. Aan de hand van een intake zal er gekeken worden wat uw hulpvraag is en wat de best passende vorm van hulp is.

Het Sociaal Team Giessenlanden is te bereiken op: (0183) 58 39 17

Informatiefolders  van het SchoolMaatschappelijk Werk (SMW):

Schoolmaatschappelijk werk

Groepsmaatschappelijk werk (o.a. SOVA)