MeerBagageTraject

 
 

Samenwerking de Lingewaard met het Wetenschapsknooppunt 

Het Wetenschapsknooppunt is een regionaal samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting BOOR, andere basisscholen uit de regio en de partners PABO van de Hogeschool Rotterdam en het Natuur Historisch Museum Rotterdam. Het Wetenschapsknooppunt EUR werkt met twintig basisscholen in de regio Rotterdam-Rijnmond en richt zich in eerste instantie op de extra getalenteerde leerlingen in zogenaamde Plusklassen en Leonardo-afdelingen. Uitgangspunt is een wisselwerking tussen leerlingen, studenten, onderzoekers, pabo-studenten en leerkrachten. Ze wisselen expertise uit, volgen workshops en colleges bij de betrokken partners en doen onderzoek.

De partners van het Wetenschapsknooppunt ontwikkelen samen een inhoudelijk onderwijsarrangement met lesprogramma’s en scholingsactiviteiten. Over twee jaar moet een onderwijsarrangement tot stand zijn gebracht voor leerlingen, basisschoolleerkrachten, en PABO- en EUR-studenten. Thema’s: filosofie, geneeskunde en gezondheid, economie en psychologie

Voor meer informatie over het Wetenschapsknooppunt, klik op het logo

 

Plusklas Giessenlanden

De openbare scholen in Giessenlanden werken samen met een zgn. Plusklas.

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, die hiervoor in aanmerking komen, kunnen elkaar een keer per week ontmoeten in de plusklas Giessenlanden. Zij werken aan diverse modules, die 6 weken duren.

De leerlingen presenteren op hun eigen school aan hun medeleerlingen wat ze geleerd en gedaan hebben. Ook krijgen ze huiswerk en maken ze aan het eind van elke module een toets. 

Voor meer informatie over de plusklas Giessenlanden klik op onderstaande link:

http://www.plusklas-giessenlanden.nl/