Huiswerkbeleid

 
 

Huiswerkbeleid  Brede School Lingewaard, afd. basisschool

Met dit beleidstuk willen wij duidelijkheid scheppen in hoe de Lingewaard omgaat met huiswerk.

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen huiswerk om het leerproces te ondersteunen en om hen voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs na groep 8.
Voor een probleemloze overgang naar het voortgezet onderwijs spelen werkhouding, eigen motivatie en plichtsbesef in een andere dan de schoolsituatie een grote rol.

In groep 8 wordt aandacht besteed aan het agendagebruik.

Functie van het huiswerk 
Het huiswerk heeft de volgende functies:

- Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma
- Het draagt bij aan het leren plannen en (zelfstandig) leren
- Extra oefenstof voor  leerlingen die, die nodig hebben, zoals vermeld in een gespreksverslag of handelingsplan
- Oefenen van behandelde oefenstof (bijvoorbeeld als voorbereiding op een repetitie).
- Toepassen van kennis en/ of vaardigheden.
- Voorbereiden van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld thuis via internet of een mediatheek materiaal opzoeken voor een werkstuk, spreekbeurt of kringopdracht).

Uitgangspunt hierbij is dat de tijdsinvestering beperkt blijft (zie opbouw).

Beoordeling van het huiswerk 
Het huiswerk wordt door de leerkracht als volgt beoordeeld:

1) Is het huiswerk gemaakt volgens de afspraak en op tijd ingeleverd?
2) Ziet het er netjes en overzichtelijk uit?

Het huiswerk wordt op school zelfstandig of samen met de leerkracht nagekeken en indien noodzakelijk verbeterd.

Opbouw van het huiswerk 

Groep 3, 4, 5 en 6
Tijdsduur: Gemiddeld per week 30 – 45 min.

Groep 3:

Veilig en Vlot woorden lezen

Groep 4:

Dicteewoorden, tafels ter oefening

Groep 5:

Dicteewoorden, Engels (wekelijks 10 woorden), werkstuk en spreekbeurt

Groep 6:

Spelling dictee (woorden oefenen met de spellingregels), topografie, tafels, redactiesommen (start januari), Engels unit 3 t/m 6 woordjes leren, werkstuk,  spreekbeurt, nieuwskring, boekenkring.

- nieuw: www.gynzykids.nl  – 2 taken per week

Groep 7 en 8
Tijdsduur: Gemiddeld per week 1 uur – 1,5 uur

Groep 7:

Spelling dictee (woorden oefenen met de spellingregels), topografie, tafels herhalen wanneer nodig, redactiesommen, begrijpend lezen (individueel), werkwoordspelling (vanaf januari), Engels unit 3 t/m 6 woordjes leren, werkstuk,  spreekbeurt, nieuwskring, boekenkring.

- nieuw: www.gynzykids.nl  – 2 taken per week

Groep 8:

Spelling dictee (woorden oefenen met de spellingregels), topografie, tafels herhalen wanneer nodig, redactiesommen, begrijpend lezen (individueel), werkwoordspelling (vanaf januari), ontleden, Engels unit 3 t/m 6 woordjes leren, werkstuk,  spreekbeurt, nieuwskring, boekenkring.

- nieuw: www.gynzykids.nl  2 taken per week