Inclusief onderwijs

 

De Lingewaard is een openbare basisschool die passend onderwijs biedt.
Alle kinderen zijn welkom! Ook de kinderen met een speciale zorgvraag of onderwijsbehoefte.
Kinderen maken deel uit van heterogene groepen en volgen een onderwijsprogramma, afgestemd op hun individuele mogelijkheden.

De grootste groep volgt een basisprogramma, afgestemd op de kerndoelen. Er zijn ook kinderen, die minder of meer aankunnen.

De leerkrachten volgen samen met de intern begeleider en ouders de ontwikkeling op de voet en stellen het programma bij waar nodig en waar mogelijk.

Binnen het team van de Lingewaard werken leerkrachten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van lezen, gedrag, rekenen en passend /inclusief onderwijs.

Wij hebben onderwijsassistenten, die ondersteunen in de groepen, waar kinderen met speciale onderwijsbehoeften zitten.

Zo kunnen wij alle kinderen begeleiden in een succesvolle en fijne schooltijd.

De wet Zorgplicht is per 1 augustus 2014 in werking:

Elke reguliere school heeft de plicht kinderen aan te nemen en passend onderwijs te bieden.
Indien een school dit om bepaalde redenen niet kan, heeft de school de plicht om een andere school voor deze leerling te gaan zoeken, een school die wel in de onderwijsbehoeften van het kind kan voorzien.