Terug naar Ouderraad

Ouderbijdrage

 
 

De Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit 2 delen: een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds en een bedrag voor de schoolreis of het schoolkamp.

De bijdrage voor het schoolfonds wordt gebruikt voor het organiseren van de activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het alaaffeest, het paasontbijt, de musical en het Eindejaarsfeest. Het gaat om een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage wordt het erg moeilijk om al deze activiteiten te blijven organiseren.

De ouderbijdrage wordt 1x per jaar voor het komende schooljaar geïnd. U betaalt dus vooraf. Het bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Neemt u hiervoor contact op met de penningmeester.

Het bankrekeningnr van de ouderraad is NL68RABO0322216826 t.n.v. Ouderraad OBS de Lingewaard te Arkel.