Missie – Visie

 

De visie van De Lingewaard

Het team van basisschool de Lingewaard vindt dat de leerlingen onderwijs behoren te krijgen op basis van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, autonomie en samenwerking , waarbij respect en vertrouwen de sfeer bepalen.

Missie van de school 

De school ziet als opdracht om de leerlingen uit Arkel en omgeving te vormen tot jonge mensen, die binnen hun vermogen zelfstandig denken en doen, die hun medemens en hun leefomgeving respecteren en die in woord en daad leven naar de normen en waarden van onze veelzijdige samenleving.

Dit willen we bereiken door:
- de leerling zo veel mogelijk centraal te stellen en waar mogelijk in de leerstof te differentiëren naar tempo en aanleg;
- de leerlingen zo veel mogelijk mee te laten denken en beslissen in zaken die hen echt aangaan;
- ons onderwijs te richten op verbetering van taak- en werkhouding en sociale omgang met elkaar;
- de leerlingen met elkaar op een actieve manier te leren samenwerken;
- de leerlingen aan te leren respect te hebben voor elkaar en de omgeving;

De doelstellingen, genoemd in de missie realiseren wij door te werken met:
- dag- en weektaken;
- planborden;
- kieskasten;
- kringen;
- een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
- gebruik te maken van coöperatieve/ samenwerkende werkvormen;
- leercontracten;
- Taakspel;