Terug naar Medezeggenschapsraad

Notulen MR

 
 

Hieronder treft u de notulen van de MR vergaderingen aan:

Schooljaar 2016-2017

 

Schooljaar 2015-2016

Besluitenlijst 9 juni 2016

Notulen MR 7 april 2016

Notulen MR 3 maart 2016

Notulen MR 26 januari 2016

Besluitenlijst 15 dec 2015

besluitenlijst MR Lingewaard sept 15

7 0ktober 2015

 1 september 2015

Schooljaar 2014-2015

15 juni 2015