De Lingewaard

 

Wie zijn wij?

De openbare basisschool maakt deel uit van Brede School Lingewaard (BSL). De Lingewaard is een reguliere inclusieve basisschool in de dorpskern Arkel en heeft haar naam te danken aan de plaats waar zij staat, dichtbij de rivier De Linge. Ons gebouw huisvest ook een peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en de dorpskamer. Samen vormen wij een wereldschool voor dorpskinderen.

De Lingewaard is één van de zes openbare scholen in de gemeente Giessenlanden.
Juist het feit dat het de enige school in het dorp is, kenmerkt het openbare karakter. Op de Lingewaard is iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging, welkom. Er heerst een leef- en werkklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. Er zijn ieder jaar gemiddeld ca. 245 leerlingen verdeeld over 9 groepen.
Het team bestaat uit de 14  leerkrachten, 3 onderwijsassistenten en een administratief medewerkster. De school wordt geleid door de clusterdirectie Giessenlanden, onderdeel van stichting O2A5

Wij zijn een inclusieve school. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Dit betekent praktisch:

- Dat we alle kinderen uit Arkel en directe omgeving aannemen (zie ook ons aannamebeleid en beleidsstuk grenzen op onze site).
- Dat we leerlingen niet  verwijzen naar het speciaal onderwijs.
- Dat we steeds werken aan de 13 voorwaarden/ pijlers van het inclusief onderwijs.
- Dat we een uitgebreide schoolondersteuningsplan (SOP) maken, waarbij onze sterke en zwakke punten op dat gebied in beeld komen.
- Dat ons samenwerkingsverband een onderwijsassistent bekostigt .

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze school te waarborgen en waar nodig te verbeteren door:

- Te werken met goede methoden,
- Te werken met gemotiveerd, enthousiast en deskundig personeel,
- Het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de kinderen,
- Het volgen van nascholingscursussen om bij te blijven in het vak.